Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

    Ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

    Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas