ltenderu

 Klaipėdos lopšelis-darželis "Rūta", 190426837

 VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas  Etatų skaičius  Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2019 m. I ketvirtis  2019 m. II ketvirtis 2019 m. III ketvirtis 2019 m. IV ketvirtis 
1  Auklėtojo padėjėjas 13,56   626,81   630,37 565,63     642,20
2  Direktoriaus pavaduotojas     1,00   1487,11   1668,89  1751,04    1903,96
3  Direktoriaus   pavaduotojas ugdymui 1,00   1788,91   1841,36  1761,30    2283,63
4  Direktorius 1,00   2022,18   2173,64 2139,78     2321,30
5  Kiemsargis 1,00   553,05   574,87  555,24    603,81
6  Logopedas 1,00   928,87   916,12 862,17     951,85
7  Meninio ugdymo mokytojas 1,00   1064,65   1070,71 1038,44     1147,87
8  Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 16,00    886,37  895,95  847,81    973,31
9  Priešmokyklinio ugdymo mokytojas  3,20   1073,70   1086,60 1040,13    1165,77
10  Remonto darbininkas 1,00    558,49   567,81  624,59    712,84
11  Sandėlininkas 1,00   1000,73   1000,73 960,38     1243,40
12  Raštinės administratorius 1,00    437,38    934,63  1011,47    1374,73
13  Skalbiniu prižiūrėtojas 0,50    561,27   561,27 555,62     573,85
14  Specialistas 1,00   1058,47   1059,94 1011,47     1341,35
15  Valytojas 0,75   558,49    561,27  555,68    651,23
16  Virėjas 3,00   863,58    841,02 776,94     1033,88
17  Elektrikas 0,25   690,27   -  -    -
18  Virtuvės darbininkas 0,25   629,90    577,68 555,47     565,36
19  Viešųjų darbų darbininkas 0    -   - 564,63     563,73