Asmens duomenų apsauga

 

 

Klaipėdos lopšelis – darželis „Rūta“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Klaipėdos lopšelio – darželio „Rūta“ duomenų apsaugos pareigūno pareigas pagal paslaugų teikimo sutartį eina UAB „Privacy Partners“, juridinio asmens kodas 304846919, buveinės adresas: Smolensko g. 6, 407 kab., LT-03201 Vilnius, tel. Nr. +370 5 254 8240, el. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., asmuo kontaktams: Paslaugų vadovas Mantas Kapočius.

   INFORMACIJA APIE ŽMOGAUS TEISES ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE

    ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ REAGAVIMO TVARKA

       VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

   INFORMACIJOS SAUGOS IR INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS