DUOMENYS 2019 M. RUGSĖJO 1 D.

Vaikų skaičius: 209

Grupių skaičius: 12

Lopšelio grupės: 4 (53 vaikai)

Darželio grupės: 6 (121 vaikai)

Priešmokyklinės grupės: 2 (35 vaikai)

Darbuotojų skaičius : 47

Pareigybių skaičius: 18

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS LOPŠELIO, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE 2019 M. LAPKRIČIO 11 D.

2013 gimimo metų:4 vietos

2015 gimimo metų:1 vieta

ĮSTAIGOJE ESANČIŲ BENDROS  PASKIRTIES PATALPŲ PANAUDOJIMAS VAIKŲ REIKMĖMS

Užsiėmimai - Kūno kultūros ir muzikos.

Patalpos - Sporto salė.

Plotas - 70,81 m2  

Muzikos užsiėmimų tvarkaraštis 2019-2020.

Kūno kultūros užsiėmimų tvarkaraštis 2019-2020.