DUOMENYS 2020 M. RUGSĖJO 1 D.

Vaikų skaičius: 207

Grupių skaičius: 12

Lopšelio grupės: 4 (51 vaikai)

Darželio grupės: 6 (116 vaikai)

Priešmokyklinės grupės: 2 (40 vaikų)

Darbuotojų skaičius : 47

Pareigybių skaičius: 18

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS LOPŠELIO, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE 2020 M. LAPKRIČIO 17 D.

2013 gimimo metų:  vietos

2015 gimimo metų:  vieta

ĮSTAIGOJE ESANČIŲ BENDROS  PASKIRTIES PATALPŲ PANAUDOJIMAS VAIKŲ REIKMĖMS

Užsiėmimai - Kūno kultūros ir muzikos.

Patalpos - Muzikos ir sporto salė.

Plotas - 70,81 m2