DUOMENYS 2021 M. RUGSĖJO 1 D.

Vaikų skaičius: 201

Grupių skaičius: 12

Lopšelio grupės: 4 (49 vaikai)

Darželio grupės: 6 (113 vaikai)

Priešmokyklinės grupės: 2 (39 vaikų)

Darbuotojų skaičius : 47

Pareigybių skaičius: 18

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS LOPŠELIO, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE 2022 M. VASARIO 9 D.

2018 gimimo metų:  2 vietos

2017 gimimo metų:  1 vieta

ĮSTAIGOJE ESANČIŲ BENDROS  PASKIRTIES PATALPŲ PANAUDOJIMAS VAIKŲ REIKMĖMS

Užsiėmimai - Kūno kultūros ir muzikos.

Patalpos - Muzikos ir sporto salė.

Plotas - 70,81 m2