DUOMENYS 2023 M. RUGSĖJO 1 D.

Vaikų skaičius: 188

Grupių skaičius: 11

Lopšelio grupės: 3 (38 vaikai)

Darželio grupės: 6 (111 vaikų)

Priešmokyklinės grupės: 2 (39 vaikai)

Darbuotojų skaičius : 50

Pareigybių skaičius: 18

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS LOPŠELIO, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE 2023 M. rugsėjo 1 D.

2021 gimimo metų:  2 vietos

2017 gimimo metų:  1 vieta

ĮSTAIGOJE ESANČIŲ BENDROS  PASKIRTIES PATALPŲ PANAUDOJIMAS VAIKŲ REIKMĖMS

Užsiėmimai - Kūno kultūros ir muzikos.

Patalpos - Muzikos ir sporto salė.

Plotas - 70,81 m2