ltenderu
herbas  KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA"
   Adresas: I. Simonaitytės g. 25, Klaipėda
Pašto kodas: LT-95120
Telefonai: (8 603) 98590, (8 603) 98583
Elektroninis paštas: ldarzelisruta@gmail.com
Juridinio asmens kodas: 190426837
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė: Savivaldybės
Pagrindinis tipas: Lopšeliai-darželiai
Mokymo kalba: Lietuvių
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.
 
   LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO SPRENDIMAS 
DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ  PAKEITIMAS
                                                                                                                                                                             
                                                                                                     2020-09-22 Nr. V-2090  skaityti plačiau
 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                              skaityti plačiau
 
   
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO SPRENDIMAS 
DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ  PAKEITIMAS
 
                                                                                                                                  2020-08-17 Nr. V-1840  skaityti plačiau
 
 
  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO SPRENDIMAS 
DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ  
 
                                                                                                                                  2020-06-16 Nr. V-1487  skaityti plačiau
 
 
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. GEGUŽĖS 11 D. SPRENDIMO NR. V-1118 "DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ DARBO VIETOMS" PAKEITIMO 
 
                                                                                                                                2020-06-03 Nr. V-1366   skaityti plačiau
 
 
INFORMACIJA TĖVELIAMS NUO 2020 M. BIRŽELIO 1 D. 
APIE VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMĄ ĮSTAIGOJE
KARANTINO METU
 

 Informuojame, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. (pirmadienio) dirbame įprastu būdu.

Vaikus atvesti į įstaigą iki 9.00 val.

Tėveliams lydėti vaikus į grupę ir nurengti nedraudžiama, tačiau būtina vadovautis pagrindiniu karantino principu - izoliacijos. Kadangi karantino laikotarpis pratęstas, prašome atėjus pasiimti vaikus laikytis saugaus atstumo ir nesibūriuoti įstaigos teritorijoje. 

Įstaigos virtuvė dirbs ir tėvai atlyginimą už maitinimo paslaugą mokės pagal Klaipėdos miesto savivaldybės nustatytą tvarką.

Nuo pirmadienio nereikės pasirašytinai patvirtinti, kad vaikas neserga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 kovo 23 d. įsakyme Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“.

                                                                              Dėkojame už supratingumą

                                                                   Saugokime vaikus, darbuotojus ir save

 
 INFORMACIJA TĖVELIAMS
APIE VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMĄ ĮSTAIGOJE
KARANTINO METU

                     Nuo 2020 m. gegužės 18 d. leista veikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms. Siekiant užtikrinti saugią aplinką vaikams ir įstaigos personalui, bus privaloma laikytis nustatytų reikalavimų:

  •  Atvykimas į darželį vyks nuo 7:30 val iki 8:30 val.
  • Į darželio teritoriją bus galima įeiti tik per pagrindinius vartus.
  • Į įstaigą vaikus priimsime tik per du pagrindinius įėjimus.
  • Kiekvienam vaikui bus matuojama temperatūra.
  • Tėveliai atvedantys vaikus į įstaigą privalo dėvėti apsaugines kaukes ir su savimi atsinešti atspausdintą ir pasirašytą Tėvų patvirtinimą, kurį rasite čia.
  • Vaikai bus maitinami įstaigoje.
  • Vaikams, kurie nelankys įstaigos karantino metu, mokestis už maitinimo paslaugą nebus skaičiuojamas.

                                                                             Dėkojame už supratingumą

                                                                   Saugokime vaikus, darbuotojus ir save

 
   
DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ NUO 2020 M. GEGUŽĖS 18 D.
 
                                                                                                                                                                         skaityti plačiau
 
 
  DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS ORGANIZAVIMO TVARKOS

                                                                                                                                                                             skaityti plačiau

 
 
VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS
KARANTINO METU 
LOPŠELYJE-DARŽELYJE "RŪTA"
       
         Informuojame, kad pageidaujantys vaiko priežiūros (be maitinimo) darželyje, turi pateikti darbdavio pažymą, kad Jūs savo darbo metu privalote būti darbo vietoje ir Jums nesudaryta galimybė dirbti nuotoliniu būdu. Pažymą privalo pateikti abu tėvai.
         Apie ketinimą atvesti vaiką į darželį, turite informuoti raštinę (tel. 860398583) bent prieš vieną darbo dieną telefonu, o el. paštu atsiųsti pažymas iš darboviečių bei užpildytą Susitarimą dėl vaiko maitinimo iš namų atsineštu maistu ir Tėvų patvirtinimą. Maitinimas įstaigoje bus organizuojamas vėliau, atskiru sprendimu,esant didesniam vaikų skaičiui.
 
                                                                                                                                                                    
         
 

                                                                                                                         

VIZIJA
Šiuolaikiška, lyderio pozicijų siekianti, nuolat kurianti ir tobulėjanti įstaiga, kuri užtikrins teikiamų paslaugų kokybę, tenkins kiekvieno vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, kurioje bus jauku, saugu, vyraus tolerancija ir pagarba bendruomenės nariams ir visi aktyviai dalyvaus įstaigos kultūros plėtroje.
MISIJA
Užtikrinti vaikų poreikių ir tėvų lūkesčių tenkinimą, telkiant kūrybišką, atsakingą, profesionalią bendruomenę, orientuotą į kūrybišką, modernų ir kokybišką ugdymą(-si).
FILOSOFIJA
Kiekvienas vaikas – unikali pasaulio būtybė, kurią reikia mylėti, saugoti, ugdyti ir gerbti tokį, koks jis yra.
PRIORITETAI:
1. Gerinti individualią kiekvieno vaiko pažangą.
2. Ugdyti etninę kultūrą.
TIKSLAS
Užtikrinti efektyvią įstaigos veiklą siekiant kiekvieno vaiko pažangos ir skatinant tautinę savimonę.
UŽDAVINIAI:
1. Kurti vaiko ugdymui (si) saugią, sveiką, gerą savijautą laiduojančią aplinką.
2. Skatinti ugdytinių kūrybinę raišką perimant ir puoselėjant liaudies meno tradicijas.
3. Aktyvinti pedagogų ir tėvų veiklos dermę skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant.
4. Sukurti socialiai aktyvią, solidarią, atsakingą, pažangos siekiančią bendruomenę.

Online logo

 

72 lt

 PROJEKTAI

eTwinning

zipio

say hello

vaiku linija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogei Tomai Balsytei už dalyvavimą projektuose suteiktas kokybės ženklas

kokybe zenklas

apkabinkime zeme

Ikimokyklinis

Laiming vanduo