ltenderu
herbas  KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA"
   Adresas: I. Simonaitytės g. 25, Klaipėda
Pašto kodas: LT-95120
Telefonai: (8 603) 98590, (8 603) 98583
Elektroninis paštas: ldarzelisruta@gmail.com
Juridinio asmens kodas: 190426837
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė: Savivaldybės
Pagrindinis tipas: Lopšeliai-darželiai
Mokymo kalba: Lietuvių
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 

Mielieji

 

 

 IŠORINIS VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMAS

KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE "RŪTA"

 

VIRŠELIS ISIVERTINIMUI 2021

 

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama Europos Sąjungos fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (toliau – projektas), vykdo veiklas, skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų (toliau – IPU mokyklų) kokybei tobulinti. Rugsėjo 16-17 dienomis mūsų įstaigoje vyks veiklos kokybės išorinis vertinimas, pagal projekte sukurtas IPU įsivertinimo ir išorinio vertinimo metodikas.

 ...................................................................................................

Paramos vaikams centras ir Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja psichologams nemokamas nuotolines grupines supervizijas, skirtas aptarti sudėtingiems konsultavimo atvejams bei kitiems profesiniams sunkumams. Išsamiau:

http://www.pvc.lt/lt/naujienos/696-grupines-supervizijos-psichologams-nuotoliniu-budu

...................................................................................................

TĖVAI, AUGINANTYS 3-8 METŲ VAIKUS!

Dar yra 6 vietos tėvams į tėvystės įgūdžių grupę.

 Kviečiame Jus š.m. rugsėjo 21 d.  10 val. į NEMOKAMUS tėvystės įgūdžių mokymus

 „LAIPTAI. KARTU GALI BŪTI LENGVA“,

 kurie vyks Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, Debreceno g. 41, 227 kab.

Mokymų nauda:

-   patobulinsite tėvystės įgūdžius;

-   suprasite vaiko netinkamo elgesio priežastis;

-   sužinosite vaiko elgesio korekcijos būdus;

-   tapsite pasitikinčiais tėvais;

-   patirsite bendrystės su kitais jausmą;

Mokymų trukmė — 11 susitikimų po 2 val., iki 2021-12-07 d. Mokymai vyks kiekvieną antradienį nuo 10 iki 12 val. Laukiame dar 6 tėvų.

Mokymus ves psichologės — Ugnė Kundrotienė, Dalia Klumbienė. 

Registracija  telefonu   8 699 10201.

...................................................................................................

 

  

Sveikinimas Šeimos dienai

 

 

 Padėka

                       Vasario 23-čią dieną įstaigoje minėjome Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ 40-ąjį gimtadienį. Nepaisant to, kad laikmetis koreguoja visų renginių turinį, ši diena buvo kupina šventinės nuotaikos, žaidimų, balionų, šokių, sveikinimų ir padėkų. Dėkojame visiems už gražiausius sveikinimus ir palinkėjimus:
                      „Gyvenimo keliu „važiuoti“ dar ilgai su meile ir džiaugsmu.“
                      „Augti ir juoktis kartu su vaikais.“
                      „Išlikti tokiu į kurį norisi ateiti vėl, vėl ir vėl.“
                      „Ačiū už tai, kad esate namai.“
                      „Žaliuok „Rūta“ Tu mano širdyje.“
                     „Ir toliau džiuginti vaikus savo veikla.“
                     „Ačiū, kad esate geriausi. Linkime kūrybos, meilės, nuotykių, šventinės nuotaikos,                                         atkaklumo, įgyvendinant naujus sumanymus.“
                      „Klestėjimo ir kantrybės, daug gražių idėjų ugdant naujuosius Lietuvos patriotus,                                        kūrybingas sielas ir kelių, tarp skirtingų galaktikų tiesėjus.“
                     „Sveikatos, kantrybės ir optimizmo toliau ugdyti mūsų vaikus.“
                     „Puoselėkite šias šypsenas ir teikit laimę bendruomenei.“
                      Šiais sveikinimais galime pasidžiaugti įstaigos galerijoje.
                     Jūsų gražūs žodžiai, įkvėps būti tokiais, kokiais linkite ir norite mus matyti.
                     Dėkojame visai bendruomenei už šventines idėjas organizuojant bei puošiant įstaigos aplinką, nuoširdų darbą ruošiant gražios sukakties paminėjimą. 

Dėkojame

                       Deivido tėčiui Nerijui Kniukštai už filmą „Rūtoje“ labai smagu, žaidžiam, augame kartu.“

                  I. A. Štitilių šeimynai už sukurtą įstaigos logotipą ir nuostabaus skonio tortą.

"Aguonėlių" grupės mamytei Aušrai Balilionienei už sukurtas nuostabias eiles  mūsų darželiui.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tėvai, galvojantiems, kad vaikų ugdymas namuose yra kokybiškesnis už tą, kuris teikiamas mokykloje, suteikiama teisė vaiką mokyti namuose.

Primename, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020-05-20 nutarimas Nr. 504), vaikai gali būti ugdomi (ugdytis) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas.

Tėvai pageidaujantys, kad pagal įsigaliojusią tvarką vaikas būtų ugdomas šeimoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., prašymą ir dokumentus turės pateikti nuo balandžio 15 d. iki birželio 1 d.

Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-15 įsakymu Nr. AD1-741 yra patvirtintos mokyklos, padedančios tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašas:

 • Ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos lopšeliai-darželiai „Putinėlis“ ir „Vėrinėlis“;
 • Ugdymą pagal pradinio ir pagrindinio (I dalies) ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos „Vyturio“ ir Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos;
 • Ugdymą pagal pagrindinio (II dalies) ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas organizuoja Klaipėdos „Aitvaro“ ir Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos.

Mokyklų sąrašas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje: www klaipeda.lt

Prašymą dėl vaiko ugdymo (ugdymosi) šeimoje pagal atitinkamą programą ir dokumentus už vaiką iki 14 metų mokyklos vadovui pateikia tėvai (globėjai). Prašymą dėl ugdymosi šeimoje, dokumentus ir rašytinį tėvų (rūpintojų) sutikimą pateikia vaikas nuo 14 iki 18 metų. Kartu su prašymu dėl ugdymo (ugdymosi) šeimoje turi būti pateikti šie dokumentai:

 • tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;
 • užpildytas Klausimynas tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vaikui dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;
 • nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita;
 • vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
 • Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatyta vaiko teisių pažeidimų, susijusių su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus;
 • savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena šeima, administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos.

Vaiko priėmimą į mokyklą mokytis ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdu vykdo mokyklos vadovas atsižvelgdamas į mokyklos priėmimo komisijos vertinimo išvadą.

Daugiau informacijos rasite Vyriausybės nutarime „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Informaciją dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos teikia vaikų ugdymą(si) šeimoje įgyvendinančios švietimo įstaigų vadovai bei Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Milkontė, tel. (8 46) 39 61 49

 
Dėl pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis
2021-2022 mokslo metais
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
tėvų grupė kvietimas
 
 
 
 
SKELBIMAS
 
 
   Informacija apie psichologinės gerovės stiprinimo paslaugas 
 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, siekdamas mažinti ilgalaikes neigiamas COVID-19 pasekmes ir rūpindamasis klaipėdiečių psichologinės gerovės stiprinimu bei gyventojų streso valdymo įgūdžių ugdymu klaipėdiečiams siūlo šias nemokamas psichologinės gerovės stiprinimo paslaugas:

 • • Individualias psichologines konsultacijos (asmeniui iki 4 konsultacijų);
 • • Streso valdymo praktinius užsiėmimus;
 • • Emocijų atpažinimo ir išraiškų, konfliktų valdymo praktinius užsiėmimus.

Paslaugos teikiamos gyvai ir nuotoliniu būdu (priklausomai nuo visuotinės su COVID-19 susijusios situacijos).

Asmens pageidavimu paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai. Paslaugos gali būti teikiamos vaikams nuo 11 metų bei suaugusiems. Teikiant paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar jo atstovo pagal įstatymą sutikimas.

Registracija į individualias psichologines konsultacijas ir išsami informacija apie kitas veiklas suteikiama mob. telefonu (8 640) 93348 ir (8 46) 311423. Su veikla susijusias naujienas taip pat kviečiame sekti tinklapyje www.sveikatosbiuras.lt.

                                                                                                                                                  2020-10-22  skaityti plačiau
 
  
 
 
 
 
 
 

VIZIJA
Šiuolaikiška, lyderio pozicijų siekianti, nuolat kurianti ir tobulėjanti įstaiga, kuri užtikrins teikiamų paslaugų kokybę, tenkins kiekvieno vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, kurioje bus jauku, saugu, vyraus tolerancija ir pagarba bendruomenės nariams ir visi aktyviai dalyvaus įstaigos kultūros plėtroje.
MISIJA
Užtikrinti vaikų poreikių ir tėvų lūkesčių tenkinimą, telkiant kūrybišką, atsakingą, profesionalią bendruomenę, orientuotą į kūrybišką, modernų ir kokybišką ugdymą(-si).
FILOSOFIJA
Kiekvienas vaikas – unikali pasaulio būtybė, kurią reikia mylėti, saugoti, ugdyti ir gerbti tokį, koks jis yra.
PRIORITETAI:
1. Gerinti individualią kiekvieno vaiko pažangą.
2. Ugdyti etninę kultūrą.
TIKSLAS
Užtikrinti efektyvią įstaigos veiklą siekiant kiekvieno vaiko pažangos ir skatinant tautinę savimonę.
UŽDAVINIAI:
1. Kurti vaiko ugdymui (si) saugią, sveiką, gerą savijautą laiduojančią aplinką.
2. Skatinti ugdytinių kūrybinę raišką perimant ir puoselėjant liaudies meno tradicijas.
3. Aktyvinti pedagogų ir tėvų veiklos dermę skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant.
4. Sukurti socialiai aktyvią, solidarią, atsakingą, pažangos siekiančią bendruomenę.

Online logo

dienynas

musu darzelis

sveika mokykla

dezute

 

mes rusiuojam

Kimochis

72 lt

 PROJEKTAI

eTwinning

zipio

say hello

vaiku linija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogei Tomai Balsytei už dalyvavimą projektuose suteiktas kokybės ženklas

kokybe zenklas

apkabinkime zeme

Ikimokyklinis

Laiming vanduo