ltenderu
herbas  KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA"
   Adresas: I. Simonaitytės g. 25, Klaipėda
Pašto kodas: LT-95120
Telefonai: (8 603) 98590, (8 603) 98583
Elektroninis paštas: ldarzelisruta@gmail.com
Juridinio asmens kodas: 190426837
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė: Savivaldybės
Pagrindinis tipas: Lopšeliai-darželiai
Mokymo kalba: Lietuvių
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.
 
 SKELBIMAS
 
 
 
 
Sveikinimas 2021 svetainei
 
Darbas nuo gruodžio 16 d

 
Dėl infekcijų plitimą ribojančio rezimo
 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. AD1-1408 „Dėl grupės veiklos sustabdymo“ Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ priešmokyklinės grupės „Saulutės“ veikla stabdoma nuo 2020-12-03 iki 2020-12-10 (imtinai), nemokant minėtos grupės ugdytinių tėvams atlyginimo už maitinimo paslaugą minėtu laikotarpiu.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

                                        2020-12-07 Klaipėdos miesto savivaldybės administarcijos direktoriaus įsakymas Nr. AD1-1408

 
 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro spredimas Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
                                                                                                                                              2020-11-06 Nr. V-2543  skaityti plačiau
 
 
 Informacija apie psichologinės gerovės stiprinimo paslaugas 
 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, siekdamas mažinti ilgalaikes neigiamas COVID-19 pasekmes ir rūpindamasis klaipėdiečių psichologinės gerovės stiprinimu bei gyventojų streso valdymo įgūdžių ugdymu klaipėdiečiams siūlo šias nemokamas psichologinės gerovės stiprinimo paslaugas:

  • • Individualias psichologines konsultacijos (asmeniui iki 4 konsultacijų);
  • • Streso valdymo praktinius užsiėmimus;
  • • Emocijų atpažinimo ir išraiškų, konfliktų valdymo praktinius užsiėmimus.

Paslaugos teikiamos gyvai ir nuotoliniu būdu (priklausomai nuo visuotinės su COVID-19 susijusios situacijos).

Asmens pageidavimu paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai. Paslaugos gali būti teikiamos vaikams nuo 11 metų bei suaugusiems. Teikiant paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar jo atstovo pagal įstatymą sutikimas.

Registracija į individualias psichologines konsultacijas ir išsami informacija apie kitas veiklas suteikiama mob. telefonu (8 640) 93348 ir (8 46) 311423. Su veikla susijusias naujienas taip pat kviečiame sekti tinklapyje www.sveikatosbiuras.lt.

                                                                                                                                                  2020-10-22  skaityti plačiau
 
  
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro spredimas 
dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinnio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 
                                                                                                                            2020-09-22 Nr. V-2090  skaityti plačiau
   
 
 
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro spredimas 
dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinnio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo 
                                                                                                                    2020-08-17 Nr. V-1840  skaityti plačiau
 
 
  
 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro sprendimas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 
 
                                                                                                                                          2020-06-16 Nr. V-1487  skaityti plačiau
 
 Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1118 "Dėl COVID 19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms" pakeitimo
                                                                                                                                              2020-06-03 Nr. V-1366   skaityti plačiau
 
 
Informacija tėveliams nuo 2020 m. birželio 1 d. apie vaikų priežiūros organizavimą įstaigoje karantino metu

 Informuojame, kad nuo 2020 m. birželio 1 d. (pirmadienio) dirbame įprastu būdu.

Vaikus atvesti į įstaigą iki 9.00 val.

Tėveliams lydėti vaikus į grupę ir nurengti nedraudžiama, tačiau būtina vadovautis pagrindiniu karantino principu - izoliacijos. Kadangi karantino laikotarpis pratęstas, prašome atėjus pasiimti vaikus laikytis saugaus atstumo ir nesibūriuoti įstaigos teritorijoje. 

Įstaigos virtuvė dirbs ir tėvai atlyginimą už maitinimo paslaugą mokės pagal Klaipėdos miesto savivaldybės nustatytą tvarką.

Nuo pirmadienio nereikės pasirašytinai patvirtinti, kad vaikas neserga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 kovo 23 d. įsakyme Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“.

                                                                              Dėkojame už supratingumą

                                                                   Saugokime vaikus, darbuotojus ir save

 
 INFORMACIJA TĖVELIAMS
APIE VAIKŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMĄ ĮSTAIGOJE
KARANTINO METU
 

                     Nuo 2020 m. gegužės 18 d. leista veikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms. Siekiant užtikrinti saugią aplinką vaikams ir įstaigos personalui, bus privaloma laikytis nustatytų reikalavimų:

  •  Atvykimas į darželį vyks nuo 7:30 val iki 8:30 val.
  • Į darželio teritoriją bus galima įeiti tik per pagrindinius vartus.
  • Į įstaigą vaikus priimsime tik per du pagrindinius įėjimus.
  • Kiekvienam vaikui bus matuojama temperatūra.
  • Tėveliai atvedantys vaikus į įstaigą privalo dėvėti apsaugines kaukes ir su savimi atsinešti atspausdintą ir pasirašytą Tėvų patvirtinimą, kurį rasite čia.
  • Vaikai bus maitinami įstaigoje.
  • Vaikams, kurie nelankys įstaigos karantino metu, mokestis už maitinimo paslaugą nebus skaičiuojamas.

                                                                             Dėkojame už supratingumą

                                                                   Saugokime vaikus, darbuotojus ir save

 
   
DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ NUO 2020 M. GEGUŽĖS 18 D.
 
                                                                                                                                                                         skaityti plačiau
 
 
  DĖL PREVENCINIŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) DIAGNOZUOTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS ORGANIZAVIMO TVARKOS

                                                                                                                                                                             skaityti plačiau

 
 
VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS
KARANTINO METU 
LOPŠELYJE-DARŽELYJE "RŪTA"
       
         Informuojame, kad pageidaujantys vaiko priežiūros (be maitinimo) darželyje, turi pateikti darbdavio pažymą, kad Jūs savo darbo metu privalote būti darbo vietoje ir Jums nesudaryta galimybė dirbti nuotoliniu būdu. Pažymą privalo pateikti abu tėvai.
         Apie ketinimą atvesti vaiką į darželį, turite informuoti raštinę (tel. 860398583) bent prieš vieną darbo dieną telefonu, o el. paštu atsiųsti pažymas iš darboviečių bei užpildytą Susitarimą dėl vaiko maitinimo iš namų atsineštu maistu ir Tėvų patvirtinimą. Maitinimas įstaigoje bus organizuojamas vėliau, atskiru sprendimu,esant didesniam vaikų skaičiui.
 
                                                                                                                                                                    
         
 

                                                                                                                         

VIZIJA
Šiuolaikiška, lyderio pozicijų siekianti, nuolat kurianti ir tobulėjanti įstaiga, kuri užtikrins teikiamų paslaugų kokybę, tenkins kiekvieno vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, kurioje bus jauku, saugu, vyraus tolerancija ir pagarba bendruomenės nariams ir visi aktyviai dalyvaus įstaigos kultūros plėtroje.
MISIJA
Užtikrinti vaikų poreikių ir tėvų lūkesčių tenkinimą, telkiant kūrybišką, atsakingą, profesionalią bendruomenę, orientuotą į kūrybišką, modernų ir kokybišką ugdymą(-si).
FILOSOFIJA
Kiekvienas vaikas – unikali pasaulio būtybė, kurią reikia mylėti, saugoti, ugdyti ir gerbti tokį, koks jis yra.
PRIORITETAI:
1. Gerinti individualią kiekvieno vaiko pažangą.
2. Ugdyti etninę kultūrą.
TIKSLAS
Užtikrinti efektyvią įstaigos veiklą siekiant kiekvieno vaiko pažangos ir skatinant tautinę savimonę.
UŽDAVINIAI:
1. Kurti vaiko ugdymui (si) saugią, sveiką, gerą savijautą laiduojančią aplinką.
2. Skatinti ugdytinių kūrybinę raišką perimant ir puoselėjant liaudies meno tradicijas.
3. Aktyvinti pedagogų ir tėvų veiklos dermę skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant.
4. Sukurti socialiai aktyvią, solidarią, atsakingą, pažangos siekiančią bendruomenę.

Online logo

 

72 lt

 PROJEKTAI

eTwinning

zipio

say hello

vaiku linija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogei Tomai Balsytei už dalyvavimą projektuose suteiktas kokybės ženklas

kokybe zenklas

apkabinkime zeme

Ikimokyklinis

Laiming vanduo