herbas  KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA"
   Adresas: I. Simonaitytės g. 25, Klaipėda
Pašto kodas: LT-95120
Telefonai: (8 603) 98590, (8 603) 98583
Elektroninis paštas: ldarzelisruta@gmail.com
Juridinio asmens kodas: 190426837
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė: Savivaldybės
Pagrindinis tipas: Lopšeliai-darželiai
Mokymo kalba: Lietuvių
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 SVEIKATINGUMO PROJEKTAI

 SVEIKATĄ STIPRINANTI MOKYKLA

 PIRMOJO KETVIRČIO TEMA

Sveikatos stiprinimas mokyklose COVID-19 pandemijos metu. Nuotolinio mokymo iššūkiai 

Žiemos išdaigos

Dantukai sveiki-šypsenėlė plati!

 

GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA UŽSIENYJE

 Dantukai sveiki-šypsenėlė plati!

 

SVEIKATA VISUS METUS 2021

VASARIO MĖNESIO IŠŠŪKIS ,,Šiandien esu labai turtingas, nes esu sveikas''

KOVO MĖNESIO IŠŠŪKIS ,,Jaunas judėsi – senas nesigailėsi''

BALANDŽIO MĖNESIO IŠŠŪKIS ,,Juokas – vienintelis užkrečiamas dalykas''

GEGUŽĖS MĖNESIO IŠŠŪKIS ,,Jeigu kiekvienas šluotų ties savo durim, tai visa gatvė būtų švari (Aš ir aplink mane)

 Pažymėjimas

 

         

VIZIJA
Šiuolaikiška, lyderio pozicijų siekianti, nuolat kurianti ir tobulėjanti įstaiga, kuri užtikrins teikiamų paslaugų kokybę, tenkins kiekvieno vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, kurioje bus jauku, saugu, vyraus tolerancija ir pagarba bendruomenės nariams ir visi aktyviai dalyvaus įstaigos kultūros plėtroje.
MISIJA
Užtikrinti vaikų poreikių ir tėvų lūkesčių tenkinimą, telkiant kūrybišką, atsakingą, profesionalią bendruomenę, orientuotą į kūrybišką, modernų ir kokybišką ugdymą(-si).
FILOSOFIJA
Kiekvienas vaikas – unikali pasaulio būtybė, kurią reikia mylėti, saugoti, ugdyti ir gerbti tokį, koks jis yra.
PRIORITETAI:
1. Gerinti individualią kiekvieno vaiko pažangą.
2. Ugdyti etninę kultūrą.
TIKSLAS
Užtikrinti efektyvią įstaigos veiklą siekiant kiekvieno vaiko pažangos ir skatinant tautinę savimonę.
UŽDAVINIAI:
1. Kurti vaiko ugdymui (si) saugią, sveiką, gerą savijautą laiduojančią aplinką.
2. Skatinti ugdytinių kūrybinę raišką perimant ir puoselėjant liaudies meno tradicijas.
3. Aktyvinti pedagogų ir tėvų veiklos dermę skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant.
4. Sukurti socialiai aktyvią, solidarią, atsakingą, pažangos siekiančią bendruomenę.