ltenderu
herbas  KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA"
   Adresas: I. Simonaitytės g. 25, Klaipėda
Pašto kodas: LT-95120
Telefonai: (8 603) 98590, (8 603) 98583
Elektroninis paštas: ldarzelisruta@gmail.com
Juridinio asmens kodas: 190426837
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė: Savivaldybės
Pagrindinis tipas: Lopšeliai-darželiai
Mokymo kalba: Lietuvių
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

 Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta"
kovo mėnesio darbo planas
 

                 1. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fotografijų parodos inicijavimas „Aš šypsausi tau pasauli“, atsakingos V. Maldarienė, S. Kumpė;

                 2. Respublikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodos „Iš šiltųjų kraštų parnešėm saulę ant savo sparnų“ inicijavimas, kūrybinė grupė „Fantazija“;

                3. Respublikinio STEAM projekto „Kuo atvyksi į svečius“ inicijavimas, atsakingos R. Povilonienė, D. Kunelytė-Urbonienė;

                4. Dalyvavimas tarptautinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projekte „Drum, drum drumbacelė“, atsakingos B. Balčiūnaitė, J. Pareigienė;

                5. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų jungtinis renginys Žvejų  Kultūros rūmuose Kovo 11-ajai skirtas renginys „Vaikystė pasakų taku“, atsakinga meninio ugdymo mokytoja J. Pareigienė;

                6. Dalyvavimas piešinių konkurse parodoje „Nupieškime  Nepriklausomybės atkūrimo dieną švenčiančią Klaipėdą“, atsakingi mokytojai“;

                7. Dalyvavimas respublikiniame projekte „Sportuok linksmai“ atsakinga darbo grupė „Sveikuoliukas“;

                8. Paraiškos teikimas dalyvauti Šviečiamosios gyvulininkystės programoje vaikams, atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

                9. Projekto „Sveikata visus metus“ kovo mėnesio iššūkio įgyvendinimas, atsakinga darbo grupė „Sveikuoliukas“

                10. Veiksmo savaitė ,,Be patyčių“, atsakingos M. Kairytė, L. Mineikienė;

                11. Pedagogų stebėsena. Atvirų veiklų organizavimas-Profesinis augimas bendradarbiaujant pamokos studijoje (mokytojai pagal planą);

                12. Pedagogų stebėsena. Pedagogų ir specialistų veiklos dokumentavimas elektroninėje sistemoje (ugdymo proceso planavimas), atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

                13.eminė savaitė „Žingsnelis po žingsnelio sveikatos link“, atsakingos D. Šiuperienė, E. Ramanauskienė;

                14. Teminė savaitė „Spalvų savaitė“, K. Svetlauskienė, A. Puidokienė;

                15. Teminė savaitė „Pienas ir jo gaminiai“, L. Urbonienė, S. Kumpė;

                16. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. J. Kačinsko muzikos mokyklos ir E. Balsio menų gimnazijos muzikinis koncertas darželinukams.

 

VIZIJA
Šiuolaikiška, lyderio pozicijų siekianti, nuolat kurianti ir tobulėjanti įstaiga, kuri užtikrins teikiamų paslaugų kokybę, tenkins kiekvieno vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, kurioje bus jauku, saugu, vyraus tolerancija ir pagarba bendruomenės nariams ir visi aktyviai dalyvaus įstaigos kultūros plėtroje.
MISIJA
Užtikrinti vaikų poreikių ir tėvų lūkesčių tenkinimą, telkiant kūrybišką, atsakingą, profesionalią bendruomenę, orientuotą į kūrybišką, modernų ir kokybišką ugdymą(-si).
FILOSOFIJA
Kiekvienas vaikas – unikali pasaulio būtybė, kurią reikia mylėti, saugoti, ugdyti ir gerbti tokį, koks jis yra.
PRIORITETAI:
1. Gerinti individualią kiekvieno vaiko pažangą.
2. Ugdyti etninę kultūrą.
TIKSLAS
Užtikrinti efektyvią įstaigos veiklą siekiant kiekvieno vaiko pažangos ir skatinant tautinę savimonę.
UŽDAVINIAI:
1. Kurti vaiko ugdymui (si) saugią, sveiką, gerą savijautą laiduojančią aplinką.
2. Skatinti ugdytinių kūrybinę raišką perimant ir puoselėjant liaudies meno tradicijas.
3. Aktyvinti pedagogų ir tėvų veiklos dermę skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant.
4. Sukurti socialiai aktyvią, solidarią, atsakingą, pažangos siekiančią bendruomenę.

Online logo

dienynas

musu darzelis

sveika mokykla

mes rusiuojam

Kimochis

 

72 lt

 PROJEKTAI

eTwinning

zipio

say hello

vaiku linija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogei Tomai Balsytei už dalyvavimą projektuose suteiktas kokybės ženklas

kokybe zenklas

apkabinkime zeme

Ikimokyklinis

Laiming vanduo