ltenderu
herbas  KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA"
   Adresas: I. Simonaitytės g. 25, Klaipėda
Pašto kodas: LT-95120
Telefonai: (8 603) 98590, (8 603) 98583
Elektroninis paštas: ldarzelisruta@gmail.com
Juridinio asmens kodas: 190426837
Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
Priklausomybė: Savivaldybės
Pagrindinis tipas: Lopšeliai-darželiai
Mokymo kalba: Lietuvių
Įstaigos darbo laikas: I-V 7.30-18.00 val.

                                                     Klaipėdos lopšelio-darželio "Rūta"

rugsėjo mėnesio darbo planas
 
                     
 1. Mokslo ir žinių šventė. Renginys lopšelio-darželio kiemelyje. Rugsėjo 1 d. 10.00 val. 
 2. Mokytojų pedagoginio švietimo valandėlė. Rugsėjo 2 d. 13:00 val. Dienyno „Mūsų darželis“ pildymas ir atnaujinimas. Atsakingas-direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 3. Darbo grupės „Sveikuoliukas” pasitarimas. Rugsėjo 3 d.13:00 val. Atsakingas - darbo grupė.
 4. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų pasitarimas. Rugsėjo 6 d. 13:00 val. Atsakingas - direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 5. Darbo grupės „Fantazija” pasitarimas. Rugsėjo 7 d. 13:00 val. Atsakingas - darbo grupė.
 6. Vaiko gerovės komisijos posėdis. 
 7. Priešmokyklinių "Saulučių", „Boružėlių” grupių vaikų išvyka prie jūros „Aš ir tu –sportuojame kartu prie jūros”. Atsakingi- grupių mokytojai.               
 8. Priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo planų rengimas, tvirtinimas. Atsakingi- mokytojai. Iki rugsėjo 20 d.
 9. Grupių tėvelių susirinkimai. Atsakingi grupių mokytojai. Pagal grupėse paskelbtą grafiką.
 10.  Specialistų darbo grafikų rengimas ir derinimas.
 11.  Pedagogų veiklos stebėsena: edukacinės aplinkos kūrimas vaikų pažintinės veiklos plėtotei tyrinėjimai, eksperimentavimai, atradimai). Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas. Atsakingi: direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 12. Išorinis veiklos kokybės vertinimas. Rugsėjo 16 d. 17 d.
     

VIZIJA
Šiuolaikiška, lyderio pozicijų siekianti, nuolat kurianti ir tobulėjanti įstaiga, kuri užtikrins teikiamų paslaugų kokybę, tenkins kiekvieno vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, kurioje bus jauku, saugu, vyraus tolerancija ir pagarba bendruomenės nariams ir visi aktyviai dalyvaus įstaigos kultūros plėtroje.
MISIJA
Užtikrinti vaikų poreikių ir tėvų lūkesčių tenkinimą, telkiant kūrybišką, atsakingą, profesionalią bendruomenę, orientuotą į kūrybišką, modernų ir kokybišką ugdymą(-si).
FILOSOFIJA
Kiekvienas vaikas – unikali pasaulio būtybė, kurią reikia mylėti, saugoti, ugdyti ir gerbti tokį, koks jis yra.
PRIORITETAI:
1. Gerinti individualią kiekvieno vaiko pažangą.
2. Ugdyti etninę kultūrą.
TIKSLAS
Užtikrinti efektyvią įstaigos veiklą siekiant kiekvieno vaiko pažangos ir skatinant tautinę savimonę.
UŽDAVINIAI:
1. Kurti vaiko ugdymui (si) saugią, sveiką, gerą savijautą laiduojančią aplinką.
2. Skatinti ugdytinių kūrybinę raišką perimant ir puoselėjant liaudies meno tradicijas.
3. Aktyvinti pedagogų ir tėvų veiklos dermę skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant.
4. Sukurti socialiai aktyvią, solidarią, atsakingą, pažangos siekiančią bendruomenę.

Online logo

dienynas

musu darzelis

sveika mokykla

mes rusiuojam

Kimochis

 

72 lt

 PROJEKTAI

eTwinning

zipio

say hello

vaiku linija

Priešmokyklinio ugdymo pedagogei Tomai Balsytei už dalyvavimą projektuose suteiktas kokybės ženklas

kokybe zenklas

apkabinkime zeme

Ikimokyklinis

Laiming vanduo