ltenderu

 

Darbuotojai

 

PEDAGOGAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė kategorija Tarnybiniai telefonai
1 Inga Petravičienė Direktorė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija   (8 60) 398590 
2 Gina Šukelienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija   (8 60) 398591
3 Berta Balčiūnaitė Logopedė Aukštasis Specialiojo pedagogo (logopedija) Specialusis pedagogas (8 60) 398583
4 Julija Pareigienė Meninio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Mokytoja metodininkė (8 60) 398583
5 Romena Drąsutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika  Mokytoja metodininkė (8 60) 398583
6 Laima Urbonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Mokytoja metodininkė (8 60) 398583
7 Algima Puidokienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis pedagoginis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja metodininkė (8 60) 398583
8 Vida Maldarienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

pedagoginis

Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja metodininkė (8 60) 398583
9 Regina Černis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis

Edukologinės krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa

Vyr. mokytoja (8 60) 398583
10 Daiva Šiuperienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Mokytoja metodininkė (8 60) 398583
11 Reda Bambalienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Mokytoja metodininkė (8 60) 398583
12 Karina Milašauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja       (8 60) 398583
13 Alma Alunderienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyr. mokytoja (8 60) 398583
14  Monika Kairytė iešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas  Mokytoja (8 60) 398583
15 Adita Pupšienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyr. mokytoja (8 60) 398583
16 Erika Ramanauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyr. mokytoja

(8 60) 398583
17 Rasa Povilonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis

Edukologinės krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa

Mokytoja metodininkė (8 60) 398583
18 Nijolė Eidėjienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis

Edukologinės krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa

Vyr. mokytoja (8 60) 398583
19 Loreta Mineikienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis

Vaikystės pedagogika su papildoma kūno kultūros programa

Vyr. mokytoja (8 60) 398583
20 Daiva Kunelytė-Urbonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programa Vyr. mokytoja (8 60) 398583
21 Toma Bernatavičienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Pedagogikos studijų krypties vaikystės pedagogikos studijų programa Vyr. mokytoja (8 60) 398583
22 Monika Avilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Pedagogikos studijų krypties vaikystės pedagogikos studijų programa Mokytoja (8 60) 398583
23 Kristina Svetlauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis   Mokytoja (8 60) 398583

24

Eglė Norutytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

 

 Mokytoja

(8 60) 398583

 

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Užimamos pareigos Atliekamos funkcijos Tarnybiniai telefonai
1 Svetlana Anfimova  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
2 Jadvyga Bertulienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
3 Eugenija Bertašienė   Vidurinis Virėja Ruošia maistą, palaiko tvarką ir švarą virtuvėje (8 60) 398583
4 Virginija Galkantienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
5 Aušra Uogintė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
6 Aldona Jonėnienė  Aukštesnysis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
7 Aldona Jonušienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
8 Jurgita Janšauskienė  Nebaigtas vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
9    Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
10 Dalia Paulionienė  Aukštesnysis Specialistė Surenka, patikrina apskaitos dokumentus, ruošia lydraščius el. būdu teikia dokumentų kopijas (8 60) 398610
11 Romualdas Godvaišas  Vidurinis Kiemsargis Tvarko ir prižiūri teritoriją (8 60) 398583
12 Dalita Mikuškina   Vidurinis Virėja Ruošia maistą, palaiko tvarką ir švarą virtuvėje (8 60) 398583
13 Ramunė Vaišnorienė   Aukštasis Raštinės administratorė Tvarko, rengia dokumentus ir archyvą

(8 60) 398583

14 Vilma Petrauskienė   Vidurinis Virėja Ruošia maistą, palaiko tvarką ir švarą virtuvėje (8 60) 398583
15  Rasa Blažienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
16 Vaida Stirbienė  Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja Ūkinė veikla (8 60) 398610
17 Jūratė Gečienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
18 Petras Mėčius  Vidurinis Pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkas Įvairūs remonto ir pagalbiniai darbai (8 60) 398583
19 Danutė Erlickienė  Aukštasis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
20 Laima Vasiliauskienė  Vidurinis Sandėlininkė Užsako ir išduoda prekes, produktus ir tvarko sandėlių apskaitą (8 60) 398584
21 Svetlana Kaupienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
22  Regina Rinkevičienė  Vidurinis Valytoja Palaiko tvarką ir švarą bendrose patalpose (8 60) 398583
23 Tatjana Peganova  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
24 Agnė Adomaitienė Aukštasis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583