Darbuotojai

 

PEDAGOGAI

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Specialybė Kvalifikacinė kategorija Tarnybiniai telefonai
1 Inga Petravičienė Direktorė Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija   (8 60) 398590 
2 Kristina Kniukštienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija   (8 60) 398591
3 Berta Žernienė Logopedė Aukštasis Specialiojo pedagogo (logopedija) Specialusis pedagogas (8 60) 398583
4 Rokas Jotkus Meninio ugdymo mokytojas Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Mokytojas  (8 60) 398583
5 Romena Drąsutienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika  Mokytoja metodininkė (8 60) 398583
6 Laima Urbonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Mokytoja metodininkė (8 60) 398583
7 Algima Puidokienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis pedagoginis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja metodininkė (8 60) 398583
8 Vida Maldarienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis

pedagoginis

Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja metodininkė (8 60) 398583
9 Regina Černis Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis

Edukologinės krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa

Vyr. mokytoja (8 60) 398583
10 Snieguolė Dvarionaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis   Mokytoja (8 60) 398583
11 Reda Bambalienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Mokytoja metodininkė (8 60) 398583
12 Karina Milašauskaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja  Aukštasis  Ikimokyklinė ir prišmokyklinė pedagogika  Mokytoja (8 60) 398583
13 Roberta Druskinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Mokytoja (8 60) 398583
14  Jūratė Litovčenko Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinis ugdymas Mokytoja (8 60) 398583
15 Adita Pupšienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Vyr. mokytoja (8 60) 398583
16 Erika Ramanauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštesnysis Auklėjimas ikimokyklinėse įstaigose

Vyr. mokytoja

(8 60) 398583
17 Rasa Povilonienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis

Edukologinės krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa

Mokytoja metodininkė (8 60) 398583
18 Nijolė Eidėjienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis

Edukologinės krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programa

Vyr. mokytoja (8 60) 398583
19 Loreta Mineikienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis

Vaikystės pedagogika su papildoma kūno kultūros programa

Vyr. mokytoja (8 60) 398583
20 Daiva Ramonė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Edukologijos krypties pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo studijų programa

Mokytoja metodininkė

(8 60) 398583
21 Monika Avilienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Pedagogikos studijų krypties vaikystės pedagogikos studijų programa Vyr. mokytoja (8 60) 398583
22 Kamilė Puidokienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis   Mokytoja (8 60) 398583
23 Eglė Norutytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis Ikimokyklinė ir prišmokyklinė pedagogika Mokytoja (8 60) 398583

24

Auksė Marksė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 Aukštasis

  

 Mokytoja

(8 60) 398583

 

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Užimamos pareigos Atliekamos funkcijos Tarnybiniai telefonai
1 Svetlana Anfimova  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
2  Aldona Jonušienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
3 Jurgita Janšauskienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
4 Virginija Galkantienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
5 Aušra Uogintė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
6 Agnė Adomaitienė  Aukštasis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
7 Aldona Jonušienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
8 Jurgita Janšauskienė  Nebaigtas vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
9  Regina Rinkevičienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
10 Dalia Paulionienė  Aukštesnysis Specialistė Surenka, patikrina apskaitos dokumentus, ruošia lydraščius el. būdu teikia dokumentų kopijas (8 60) 398610
11 Romualdas Godvaišas  Vidurinis Kiemsargis Tvarko ir prižiūri teritoriją (8 60) 398583
12    Vidurinis Virėja Ruošia maistą, palaiko tvarką ir švarą virtuvėje (8 60) 398583
13 Ramunė Vaišnorienė   Aukštasis Raštinės administratorė Tvarko, rengia dokumentus ir archyvą

(8 60) 398583

14 Vilma Petrauskienė   Vidurinis Virėja Ruošia maistą, palaiko tvarką ir švarą virtuvėje (8 60) 398583
15  Agnė Gudauskienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
16 Vaida Stirbienė  Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja Ūkinė veikla (8 60) 398610
17 Jūratė Gečienė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
18 Petras Mėčius  Vidurinis Pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkas Įvairūs remonto ir pagalbiniai darbai (8 60) 398583
19 Sandra Urbonienė  Aukštasis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
20 Laima Vasiliauskienė  Vidurinis Sandėlininkė Užsako ir išduoda prekes, produktus ir tvarko sandėlių apskaitą (8 60) 398584
21 Svetlana Jankauskė  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583
22  Nataliia Andriushchenko  Aukštasis Valytoja Palaiko tvarką ir švarą bendrose patalpose (8 60) 398583
23 Tatjana Peganova  Vidurinis Auklėtojo padėjėja Palaiko tvarką ir švarą grupėje, padeda pedagogui (8 60) 398583