ltenderu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “RŪTA” PROJEKTINĖ VEIKLA 2019 METAIS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “RŪTA” PROJEKTINĖ VEIKLA 2018 METAIS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO “RŪTA” PROJEKTINĖ VEIKLA 2017 METAIS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,RŪTA PROJEKTINĖ VEIKLA

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa ,,Zipio draugai“ ( Irena Budrikienė, Loreta Mineikienė)

Organizacijos „Gyvoji planeta“ socialinis-ekologinis projektas „Laimingas vanduo - laimingas žmogus“. Baigiamasis darbas - vaikų ir jaunimo kūrybinių darbų paroda „Žinau, Galiu, Kuriu.“ (Irena Budrikienė)

Lietuvos-Latvijos keramikos darbų paroda „Odė Žemei“ Klaipėdoje ( Rita Rimkuvienė, Valerija Jaškienė, Daiva Šiuperienė)

Tarptautinis vaikų meno projektas „Raktelis mamai 2016“ (pažyma apie dalyvavimą Valerijai Jaškienei)

Ekologinis projektas „Kamštelių vajus 2016“ (Darbo grupė: Daiva Šiuperienė, Daiva Kunelytė-Urbonienė, Loreta Mineikienė)

Tarptautinė socialinė kampanija „Vienas iš penkių“. (Rita Rimkuvienė, Daiva Kunelytė-,Urbonienė Valerija Jaškienė, Rasa Povilonienė, Reda Bambalienė)

RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos ir programos „Leader“ žemdirbių mokymo centro Šviečiamoji gyvulininkystės programa 2015-2016 m. m. (Loreta Mineikienė, Reda Bambalienė)

Aplinkosauginis projektas „Mąstau. Rūšiuoju.Gyvuoju“2015-2016 m.m. (Darbo grupė D. Šeputienė, R. Černis, A. Puidokienė)

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016“ (Irena Budrikienė, Loreta Mineikienė)

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro kartu su SAM bei Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija, iniciatyva „Švarių rankų šokis 2016“ (Irena Budrikienė, auklėtoja Monika Matijošaitytė, visuomenės sveikatos biuro specialistė Agnė Morkūnienė, meninio ugdymo mokytoja Julija Pareigienė)

Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų fotografijų paroda „Velykos kitaip“(Laima Urbonienė, Vida Maldarienė)

Lietuvos Ryto organizuotas konkursas „Mano mėgstamiausia vaikystės spalva“ (Alma Alunderienė, Rasa Povilonienė, Valerija Jaškienė, Reda Bambalienė)

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių konkursas „Mano mylimiausia pasaka“ (Rasa Povilonienė, Alma Alunderienė)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybinių darbų paroda-konkursas „Gaminu lėles“ (Laima Urbonienė, Rasa Povilonienė, Alma Alunderienė, Vida. Maldarienė), organizatorius - Šiaulių miesto savivaldybės švietimo skyriaus lopšelis-darželis „Salduvė“

Konkursas „Nupiešk sau kojinytes 2016“

Lietuvos olimpinė akademija -Piešinių konkursas „Mes-būsimi olimpiečiai“ (Rita Rimkuvienė)

Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinės raiškos festivalis „Vaidinimų kraitelė“ (auklėtojos Alma Alunderienė, Rasa Povilonienė)

Ekologinis ugdymo projektas „Mano šeimos ypatingas pirkinių maišelis“ (Adita Pupšienė, Vida Maldarienė, Nijolė Eidėjienė, Laima Urbonienė, Toma Balsytė)

Respublikinio plenero-fotonuotraukų paroda „Rudens kilimas 2016“ (Rasa Povilonienė, Toma Balsytė, Danė Šeputienė, Reda Bambalienė, Adita Pupšienė, Daiva Šiuperienė, Algima Puidokienė)

ĮVAIRŪS RENGINIAI MIESTO MASTU

„Dainų dainelė - 2016“ (meninio ugdymo mokytoja Julija. Pareigienė)

Vykdomas aplinkosauginis „Mokomės rūšiuoti“ nuo 2012 metų

„Nupieškime Valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“ ( Valerija Jaškienė, Toma Balsytė, Daiva Šiuperienė, Daiva Kunelytė-Urbonienė, Irena Budrikienė, Adita Pupšienė, Loreta Mineikienė, Danė Šeputienė, Nijolė Eidėjienė, Laima Urbonienė). Padėkos: Krašto apsaugos ministro Juozo Olekos padėka Valerijai Jaškienei, pedagogams: seimo narės Irenos Šiaulienės, Klaipėdos Savivaldybės narės Lilijos Petraitienės)

Klaipėdos miesto Ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventinis koncertas „Ein saulelė apie dangų“, skirtas Lietuvos Valstybės Nepriklausomybės dienai paminėti. (dalyvavo 40 l.-d.), meninio ugdymo mokytoja Julija Pareigienė

Konkursas „Saugiausias 2016 metų darželis“, organizuotas Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos tarnybos Prevencijos skyriaus ir Kelių policijos pareigūnų (priešmokyklinio ugdymo pedagogė Irena Budrikienė)

Klaipėdos ikimokyklinių ugdymo įstaigų auklėtinių keramikos darbų paroda-konkursas- „Keramikinių pavasaris“ Klaipėdos savivaldybės viešosios bibliotekos Pempininkų filiale, organizuotas Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro (Rita Rimkuvienė, Daiva Šiuperienė, Valerija Jaškienė)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų renginys „Pėdinam po Klaipėdą“ , vykęs l.-d. „Šaltinėlis“ (Julija Pareigienė, Irena Budrikienė)

Visuomenės sveikatos biuro organizuota parodėlė-konkursas „Rudens vaisių ir daržovių pasaka (Irena Budrikienė)

Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų piešinių paroda: „Tų paukštelių margumas“ (grupė pedagogų)

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų piešinių paroda „Sniego ir ledo paslaptys“ (grupė pedagogų)

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų piešinių konkursas, skirtas Birželio 1-ai, Tarptautinei vaikų gynimo dienai. (grupė pedagogų).

Lietuvos dailės muziejaus P.Domšaičio galerija. VI-oji vaikų ir jaunimo kūrybos paroda „Mano prakartėlė“ (Vida Maldarienė)

SOCIALINIŲ PARTNERIŲ PROJEKTAI

Sveikos gyvensenos skatinimo iniciatyva „Auginu ir augu pats“ http://klaipedospradinukai.jimdo.com/renginiai/ (mūsų darbai reklamuojami šiame tinklalapyje), auklėtojos : Algima Puidokienė, Toma Balsytė

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų meninis-kūrybinis projektas fotografija „Pati gražiausia mergelė“, auklėtoja Rasa .Povilonienė

Edukacinis renginys „Pabučiuok ,saulele, žemę - dukrą žaliakasę“ l./d. „Pumpurėlis“, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Irena Budrikienė

Etnokultūrinis – edukacinis renginys „Riškim raidę prie raidės“ l.-d. „Žiogelis“, skirtas bibliotekininkų metams paminėti auklėtojos Alma Alunderienė, Rasa Povilonienė

Etnokultūrinis – edukacinis   renginys „Skamba aidi mūsų tarmės “ l.-d „Žiogelis“, meninio ugdymo mokytoja Julija Pareigienė, auklėtoja Rita Rimkuvienė, skirtas etnografinių regionų metams.

„Amatas valgyt neprašo, o dar ir maitina“ vyko l.-d „Žiogelis“, meninio ugdymo mokytoja Julija Pareigienė, auklėtoja Rita Rimkuvienė

Edukacinis renginys „Aš klaipėdietis visa širdim esu“( vykęs mūsų įstaigoje 8 lopšelių darželių), skirtas bendruomenių metams

Įstaigos jubiliejinis renginys „Rūtai 35“

Lopšelio-darželio „Žilvitis“ jubiliejus - 50. Pasveikinimas (Vadovų, meninio ugdymo mokytojos Julijos Pareigienės ir vaikų meninis pasveikinimas)

Lopšelio-darželio „Aitvarėlis“ -30. Pasveikinimas. Vadovai, pedagogų kūrybinis darbas Aitvaras

Kultūrinis renginys Adomo Brako dailės mokyklos mokinių tapybos darbų paroda „Pasivaikščiojimai“ . Mokinių darbai puošė įstaigos interjerą ir džiugino apsilankiusiujų akis

Sporto šventė „Piratų lobis“ lopšelyje–darželyje „Aitvarėlis“ (Loreta Mineikienė). DARNAUS JUDUMO METAMS SKIRTI RENGINIAI

Sporto renginys lopšelyje-darželyje Pumpurėlis (Alma Alunderienė, Rasa Povilonienė) DARNAUS JUDUMO METAMS SKIRTI RENGINIAI

ĮSTAIGOS ILGALAIKIAI PROJEKTAI

,,Vaiko organizmo grūdinimas“ ankstyvojo amžiaus grupių auklėtojos: Daiva Šiuperienė, Daiva Kunelytė-Urbonienė, Regina Čęrnis, Vida Maldarienė)

„Norim augti švarūs ir sveiki“ (ankstyvojo amžiaus grupių auklėtojos: Algima Puidokienė, Liuda Aukštuolienė)

„Floristika grupėje ir darželyje‘ (auklėtojos: Laima Urbonienė, Vida Maldarienė)

„Kaip gimsta moliukai“ (auklėtojos: Daiva Šiuperienė , Rita Rimkuvienė, Valerija Jaškienė)

,,Aš saugus, kai žinau“ (priešmokyklinio ugdymo pedagogės; Loreta Mineikienė, Irena Budrikienė)

„Pirštukų ir liežuviuko pasakėlės“ (II-o jaunesniųjų, viduriniųjų, vyresniųjų grupių pedagogai)

„Mažais žingneliais į sveikatos šalį“ (Sveikatinimo kūrybinė grupė „Sveikuoliukas“)

Meninės kūrybinės grupės „Fantazija“ projektai

TRUMPALAIKIAI GRUPIŲ PROJEKTAI

„Šypsausi, esu sveikas ir laimingas“, „Žirniukų“ grupė

„Sveikatos labirintu“ „Varpelių“, „Pelėdžiukų“, „Aguonėlių“, „Boružėlių“ grupės

„Žaisk, judėk ir būsi sveikas“ Ankstyvojo amžiaus grupės

„Sporto karuselė“ „Ąžuoliukų“, „Drugelių“, „Papartėlių“, „Saulučių“ grupės

„Prieskonių pasaulyje“, „Aguonėlių“ grupė

„Taisyklingai kvėpuoju - sveikas esu“, „Pelėdžiukų“ grupė

„Vaikystės aitvarai“ Vyresniojo amžiaus ir priešmokyklinio  ugdymo grupės

„Sveikas, kaip ridikas“ Priešmokyklinio ugdymo grupės