Vykdomos programos

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "RŪTA IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMU PATVIRTINTA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA 

                                                                                                                                     (Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos priedas)

KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE "RŪTA" VYKDOMA TARPTAUTINĖ ANKSTYVOSIOS PREVENCIJOS "ZIPIO" PROGRAMA 

 

 

 

.