KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO "RŪTA IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMU PATVIRTINTA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA 

LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMU PATVIRTINTOS  PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS PRIEDAS 

KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE "RŪTA" VYKDOMA TARPTAUTINĖ ANKSTYVOSIOS PREVENCIJOS "ZIPIO" PROGRAMA